วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2563
จ้างพาหนะ(รถโดยสารปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เริ่มจากสามแยกถนนหน้าเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ ถึงหน้าบ้านนายสมัย อุตโรกุล หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองคุ้มโรงเรียน บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,346 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองคุ้มโรงเรียน บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,346 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงสมูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนคันดินเรียบห้วยขี้นาค จุดถนนขาด ถนนคันดินเรียบห้วยขี้นาค บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บน 3489 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
จ้างเป่าบ่อล้างบ่อบาดาลบ่อนายประทีป บรมโคตร หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง