วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเวทีพร้อมตกแต่ง โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างประกอบอาหาร ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนดงสวรรค์อดุมมิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สามแยกบ้านนางสำอาง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ยาว 121 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เริ่มจากสามแยกถนนเส้นข้างบ้าน นายคำดาว เหล็กเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง