วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ต.ค. 2562
จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 147 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เส้นซอยไผ่สีทอง หมู่ที่ 4 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 8691 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2562
จ้างปรับเกรดผิวจราจรภายในเขตเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2562
อาหารเสริม(นม)
2  ต.ค. 2562
อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมปรับเกรดและลงกองหิน ภายในเขตตำบลดงสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง