วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2562
จ้างตกแต่งรถต้นเทียน ตามโครงการถวายเทียนในวันเข้าพรรษา ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อล้อวัดระยะชนิดดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนเครื่องไทยธรรมและน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อตู้เก็บเอกสารปิดทึบ ผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม. ชนิดบานปิดทึบ 2 ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนคันดินเรียบลำห้วยขี่นาค จุดถนนขาด หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ถึง 30 ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบล ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 30 ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ถึง 30 ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง