วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2566
จ้างตกแต่งริ้วขบวนแห่ โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างมหรสพ(หมอลำ) ดครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
ซื้อถังกักเก็บน้ำ 2000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศ 18,000 BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
คอมพิวเตฮร์โน๊ตบุ๊ก
18  เม.ย. 2566
เครื่องพิมพ์