_PRINT 


ข่าว : วันปิยะมหาราช
วันปิยะมหาราช

เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ร่วมถวายพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ ๕

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลลูกจ้างเข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐


ข่าวโดย : อาทิตย์
อ่าน 137 ครั้ง
วันที่ 06 พฤศจิกายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:34:58:AM