วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2567
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงสมบูรณ์สามัคคีธรรม เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลางถึงดานน้อย หมู่ที่ 4 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,480 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,400 ตารางเมตร เทศาบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬส
28  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
จ้างขบวนรถภูมิปัญญาท้องถิ่น ของแต่ละหมู่บ้าน โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
จ้างมหรสพ(หมอลำ) โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลางถึงดานน้อย หมู่ที่ 4 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,480 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,400 ตารางเมตร เทศาบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬส
21  พ.ค. 2567
ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง