วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2565
ซื้อเสื้อกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อชุดไมค์ประชุมไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำงาน กองศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บน 3489 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๘ ตารางเมตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงสมบูรณ์สามัคคีธรรม เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อปั้มน้ำซัมเมอร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าบ้านนายจีราศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ ถึงวัดป่าบ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๙๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๓๗๖ ตารางเมตร เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวั
18  ก.ค. 2565
ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง