วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อชุดโคมไฟถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อซัมเมอร์สูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
ซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 84 เท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
ซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบพับ ขนาด 5 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน ประเภท ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ถนนเส้นบ้านดงสวรรค์ หมู่ 6 เชื่อมถนนตำบลหนองหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้างบ้านนายลาน อัปมาตา เชื่อมถนนเส้นโคกช้างตาย หมู่ที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 274 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 3489 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง