วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2566
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬาตำบลดงสมบูรณ์ต้านยาเสพติด ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อชุดกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาพาหนะ(รถโดยสารปรับอากาศ) ตามโครงการอบรมและสึกษาดูงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
ซื้อชุดกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
ซื้อผ้าม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เส้นดอนปู่ตา ถึง หมู่ 7 บ้านดงจันทร์ ตำบลดงสมบูรณ์ กว้าง 5 เมตร ยาว 4,200 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ีไม่น้อยกว่า 21,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอ
4  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีเสริมผิวแอสท์ฟัลติกคอนกรีต เริ่มจากถนน ทล.กส.2009 ถึงหน้าบ้านนางสมัคร โภคาพานิชย์ บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 และ หมู่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 990 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,9
4  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีเสริมผิวแอสท์ฟัลติกคอนกรีต เริ่มจากถนน ทล.กส.2009 ถึงหน้าบ้านนายสี มิตราช บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 616 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,080 ตารางเมตร เทศบา
9  ธ.ค. 2565
จ้างจัดหาเครื่องแต่งกายนางรำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง