วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ถนนเส้นหนองมันปลา บ้างดงสวรรค์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องคอมอพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรภายในเขตตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อเสื้อกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อชุดไมค์ประชุมไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำงาน กองศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บน 3489 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง