วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๘ ตารางเมตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงสมบูรณ์สามัคคีธรรม เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อปั้มน้ำซัมเมอร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าบ้านนายจีราศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ ถึงวัดป่าบ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๙๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๓๗๖ ตารางเมตร เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวั
18  ก.ค. 2565
ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อชุดโคมไฟถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อซัมเมอร์สูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
ซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 84 เท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
ซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบพับ ขนาด 5 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน ประเภท ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง