วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.พ. 2567
ซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อสารส้มใสก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุในการฉีดวัคซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง EMS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
ซื้อโคมไฟถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง