วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2567
จ้างขบวนรถภูมิปัญญาท้องถิ่น ของแต่ละหมู่บ้าน โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
จ้างมหรสพ(หมอลำ) โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลางถึงดานน้อย หมู่ที่ 4 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,480 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,400 ตารางเมตร เทศาบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬส
21  พ.ค. 2567
ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลางถึงดานน้อย หมู่ที่ 4 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,480 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,400 ตารางเมตร เทศาบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
7  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง