วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2563
ซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อตู้เอกสารปิดทึบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบปิดทึบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อเก้าอี้เหล็กแถว 5 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างพาหนะ(รถโดยสารปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เริ่มจากสามแยกถนนหน้าเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ ถึงหน้าบ้านนายสมัย อุตโรกุล หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองคุ้มโรงเรียน บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,346 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง