วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองคุ้มโรงเรียน บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,346 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองคุ้มโรงเรียน บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,346 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงสมูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนคันดินเรียบห้วยขี้นาค จุดถนนขาด ถนนคันดินเรียบห้วยขี้นาค บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บน 3489 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
จ้างเป่าบ่อล้างบ่อบาดาลบ่อนายประทีป บรมโคตร หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนดงสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมทางระบายน้ำท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรเส้นสามแยกบ้านนายผ่าน-บ้านดงจันทร์ หมู่ที่ 7 และถนนเส้นหน้าบ้านนายภิรม-ไร่นายอุบล บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 8 และถนนห้วยคำจำปา หมู่ที่ 4 จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง