วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมทางระบายน้ำท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรเส้นสามแยกบ้านนายผ่าน-บ้านดงจันทร์ หมู่ที่ 7 และถนนเส้นหน้าบ้านนายภิรม-ไร่นายอุบล บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 8 และถนนห้วยคำจำปา หมู่ที่ 4 จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
ซื้ออะไหล่เครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อชุดหมึก เครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องขยายเสียง (power แอมป์ติดรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 7-9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง