วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สกักเก็บน้ำลำห้วยคำจำปา(นายก้าน อิ่มสาร) หมู่ที่ 3 บ้านดงกลาง ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 4 เมตร 3 ช่องทางน้ำ ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สกักเก็บน้ำลำห้วยขี้นาค(จากไร่นายสถิตย์ถึงบ้านไชยศรีสุข) หมู่ที่ 8,9 บ้านไทยเจริญ ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 4 เมตร 3 ช่องทางน้ำ ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สกักเก็บน้ำลำห้วยคำจำปา(นายสุนทร ผลากุล) หมู่ที่ 4 บ้านดงกลาง ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 4 เมตร 3 ช่องทางน้ำ ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สกักเก็บน้ำลำห้วยขี้อ้น(นายคำมี อินทะสอน) หมู่ที่ 8 บ้านไทยเจริญ ขนาด 1.80X1.80 เมตร ยาว 4 เมตร 3 ช่องทางน้ำ ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2009 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรเส้นจากบ้าน นายภิรมย์ ถึงไร่ นายอุบล เปลาปาระโก บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรเส้นจากสี่แยกบ้าน นายผ่าน ถึง บ้านดงจันทร์ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรเส้นจากหน้าบ้าน นายบุญมา ขาวหนู ถึง หนองฮึน บ้านดงบัง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
จ้างตัดสติ๊กเกอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง