วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ส.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างตกแต่งรถต้นเทียน ตามโครงการถวายเทียนในวันเข้าพรรษา ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อล้อวัดระยะชนิดดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนเครื่องไทยธรรมและน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อตู้เก็บเอกสารปิดทึบ ผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม. ชนิดบานปิดทึบ 2 ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง