วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สามแยกบ้านนางสำอาง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ยาว 121 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เริ่มจากสามแยกถนนเส้นข้างบ้าน นายคำดาว เหล็กเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 147 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เส้นซอยไผ่สีทอง หมู่ที่ 4 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 8691 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2562
จ้างปรับเกรดผิวจราจรภายในเขตเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2562
อาหารเสริม(นม)
2  ต.ค. 2562
อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง