วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นป่าช้า ถึงลำปาว บ้านดงบัง หมู่ 5 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นฝายน้ำล้น เชื่อม ถนน ทล.กส.4040 บ้านดงสวรรค์ หมู่ 6 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้างเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ หมู่ 1 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
ซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าบ้านนายรักใคร่ เชื่อม ทล.กส.2009 หมู่ 6 บ้านดงสวรรค์ ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
ซื้อชุดกีฬา ตาม โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างผนังกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงสวรรค์ หมู่ 6 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้าง จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) ลำห้วยคำฮู จุดที่นานายกว้าง นาบำรุง บ้านไทยเจริญ หมู่ ๘ ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง