วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนคันดินเรียบลำห้วยขี่นาค จุดถนนขาด หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ถึง 30 ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบล ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 30 ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ถึง 30 ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ? 30 ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ดงสวรรค์ เดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ดงสมบูรณ์ เดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง