วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ม.ค. 2562
จ้างเวทีพร้อมตกแต่ง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างปรกอบอาหาร โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่และแขกที่มาร่วมงาน โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนฯ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จ้างวงดุริยางค์ ตามโครงการแข่งขันกีเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จ้างจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
ซื้อเสื้อกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายชื่อหมู่บ้านที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง