วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
ก่อสร้าง อาคาร ศพด.
5  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 245 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ถนนเส้นกลางบ้าน คุ้มโนนไข่จั่น หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังจุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ ถนนสายภายในเขตการเลือกตั้ง ที่ 1 และ ที่ 2 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ดงสวรรค์ เดือน พ.ย. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ดงสมบูรณ์ เดือน พ.ย. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ดงกลาง เดือน พ.ย. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง