วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มี.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบล ปิดภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กและงานซ่อมแซมถนนลูกรังจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ ภายในเขตเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างเวทีพร้อมตกแต่ง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างปรกอบอาหาร โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่และแขกที่มาร่วมงาน โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนฯ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จ้างวงดุริยางค์ ตามโครงการแข่งขันกีเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จ้างจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
ซื้อเสื้อกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง