วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการจัดทำ Website เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ดงสมบูรณ์ เดือนกันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ดงกลาง เดือน กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ดงสวรรค์ เดือน กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมปะผ้าใบคลุมเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 8691 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อชุดดรัมแม่แบบ Fuji xerox 3000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง