วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังจุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ ถนนสายภายในเขตการเลือกตั้ง ที่ 1 และ ที่ 2 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ดงสวรรค์ เดือน พ.ย. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ดงสมบูรณ์ เดือน พ.ย. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ดงกลาง เดือน พ.ย. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบล ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบล ภาคเรียน 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด. ดงกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างประกอบอาหาร ศพด.ดงสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด. ดงสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง