วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยที่ ๑ เชื่อมซอยที่ ๓ บ้านไทยเจริญ หมู่ ๘ ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) ลำห้วยจำปา บ้านดงกลาง หมู่ ๔ ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อสารส้มใสก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุในการฉีดวัคซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง