วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง EMS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
ซื้อโคมไฟถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
จ้างจัดหาเครื่องแต่งกายนางรำ ตามดครงการส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมและของดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงอาคารก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ งานเปลี่ยนแผ่นหลังคาเมทัลชีท หนา 3.5 มม. กว้าง 10 ม. ยาว 22 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง