วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนดงบูรณ์ประชารัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างตกแต่งริ้วขบวนแห่ โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างมหรสพ(หมอลำ) ดครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
ซื้อถังกักเก็บน้ำ 2000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง