วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาทำกำแพงกันดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณพ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
ซื้อชุดเทียนพรรษา ตามโครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
จ้างจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จากลำห้วยคำจำปาจุดน้ำลอดพื้นถึงถนนสายบ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑ - บ้านดงจันทร์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๔๓๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง