วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวแอสท์ฟัลติกคอนกรีต เริ่มจากสี่แยกข้างบ้านนายลาว สิงห์ชอม ถึงลานคอนกรีตอเนกประสงค์ บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๔ เซนติเมตร เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ
12  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนดงบูรณ์ประชารัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนดงบูรณ์ประชารัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างตกแต่งริ้วขบวนแห่ โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง