โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.dongsomboon.go.th
 
 
  ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์     ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง     ทดสอบประกาศราคากลาง      
 
 
 


เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ต้อนรับคณะ เดิน ปั่น วิ่ง ทุกก้าว เพื่อชาวกาฬสินธุ์...

เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ตัดหญ้าและทำความสะอาดสองข้างถนนสายหลัก...

เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ...

มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาหารปลอดภัย Green Market ตามโครงการแผงลอยสะอาดตลาดปลาน่าเดิน ปี 2561...


เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ต้อนรับคณะ เดิน ปั่น วิ่ง ทุกก้าว เพื่อชาวกาฬสินธุ์...

เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ตัดหญ้าและทำความสะอาดสองข้างถนนสายหลัก...

เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ...

มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาหารปลอดภัย Green Market ตามโครงการแผงลอยสะอาดตลาดปลาน่าเดิน ปี 2561...

โครงการปลูกต้นไม้บนถนนสายหลักและสายรอง...

กิจกรรมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก...

เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ปกครองอำเภอท่าคันโทและชาวบ้านดงกลางร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดที่บริเวณเขื่อนลำปาวบ้านดงกลาง หมู่4 ...

เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์จัดกิจกรรมวันแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561...
 
 
17 ก.ย. 2561 ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์
15 ส.ค. 2561 ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
15 ส.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 14061 คน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน