โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.dongsomboon.go.th
 
 
  ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์     ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง     ทดสอบประกาศราคากลาง      
 
 
 


โครงการปลูกต้นไม้บนถนนสายหลักและสายรอง...

โครงการปลูกต้นไม้บนถนนสายหลักและสายรองเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระชนมายุครบ 66 พรรษา...

กิจกรรมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก...

เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ปกครองอำเภอท่าคันโทและชาวบ้านดงกลางร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดที่บริเวณเขื่อนลำปาวบ้านดงกลาง หมู่4 ...


โครงการปลูกต้นไม้บนถนนสายหลักและสายรอง...

โครงการปลูกต้นไม้บนถนนสายหลักและสายรองเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระชนมายุครบ 66 พรรษา...

กิจกรรมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก...

เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ปกครองอำเภอท่าคันโทและชาวบ้านดงกลางร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดที่บริเวณเขื่อนลำปาวบ้านดงกลาง หมู่4 ...

เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์จัดกิจกรรมวันแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561...

ภาพกิจกรรมการอบรมคณะกรรมการรับซื้อขยะจากทั้ง9หมู่บ้านของเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์...

ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ...

ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ออกรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกพร้อมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย...
 
 
17 ก.ย. 2561 ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์
15 ส.ค. 2561 ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
15 ส.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 9612 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -