โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.dongsomboon.go.th
 
 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3      
 
 
 


โครงการหนูน้อยน่ารักเข้าวัดทำบุญ...

กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ร.ร.ดงสมบูรณ์...

โครงการแผงลอยสะอาด ตลาดปลาน่าเดิน ปี 2562...

โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...


โครงการหนูน้อยน่ารักเข้าวัดทำบุญ...

กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ร.ร.ดงสมบูรณ์...

โครงการแผงลอยสะอาด ตลาดปลาน่าเดิน ปี 2562...

โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...

โครงการถวายเทียนพรรษา ปี 2562...

โครงการ "จิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ" ณ บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2...

โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี 2562...

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562...
 
 
22 ก.ค. 2562 ประกาศเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ เรื่อง รับโอนเพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศ...
1 ก.ค. 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
5 ก.พ. 2562 ประกาศเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหาร
17 ก.ย. 2561 ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์
9 เม.ย. 2562 ประกาศตรวจรับงานจ้าง
9 เม.ย. 2562 ประกาศตรวจรับงานจ้าง
15 ส.ค. 2561 ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
28 ส.ค. 2562 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1
1 ก.ค. 2562 แบบ บก.01
15 ส.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 70083 คน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน