โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.dongsomboon.go.th
 
 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3     ประกาศเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ เรื่อง รับโอนเพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล     ประกาศเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์      
 
 
 


โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...

โครงการถวายเทียนพรรษา ปี 2562...

โครงการ "จิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ" ณ บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2...

โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี 2562...


โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...

โครงการถวายเทียนพรรษา ปี 2562...

โครงการ "จิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ" ณ บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2...

โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี 2562...

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562...

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ 3 ตำบลดงสมบูรณ์...

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562...

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ตำบลดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ,2 ,3 และหมู่ที่ 5...
 
 
22 ก.ค. 2562 ประกาศเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ เรื่อง รับโอนเพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศ...
1 ก.ค. 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
5 ก.พ. 2562 ประกาศเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหาร
17 ก.ย. 2561 ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์
9 เม.ย. 2562 ประกาศตรวจรับงานจ้าง
9 เม.ย. 2562 ประกาศตรวจรับงานจ้าง
15 ส.ค. 2561 ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
1 ก.ค. 2562 แบบ บก.01
15 ส.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 57639 คน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน