โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.dongsomboon.go.th
 
 
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ     มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม     มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง      
 
 
 


ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ 3 ตำบลดงสมบูรณ์...

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562...

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ตำบลดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ,2 ,3 และหมู่ที่ 5...

เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ร่วมกับการไฟฟ้าสาขาอำเภอท่าคันโท ดำเนินการตัดกิ่งไม้ ต้นไม้ที่ทับสายไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์...


ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ 3 ตำบลดงสมบูรณ์...

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562...

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ตำบลดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ,2 ,3 และหมู่ที่ 5...

เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ร่วมกับการไฟฟ้าสาขาอำเภอท่าคันโท ดำเนินการตัดกิ่งไม้ ต้นไม้ที่ทับสายไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์...

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ตำบลดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 2...

เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ได้จัดกิจกรรมโครงการ “อาสาพัฒนาเทศบาล” เนื่องในวันเทศบาล ที่ 24 เมษายน 2562...

เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2562 ...

เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์จัดพิธีมอบวุฒิบัตร ให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2561...
 
 
5 ก.พ. 2562 ประกาศเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหาร
17 ก.ย. 2561 ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์
9 เม.ย. 2562 ประกาศตรวจรับงานจ้าง
9 เม.ย. 2562 ประกาศตรวจรับงานจ้าง
15 ส.ค. 2561 ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
15 ส.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 48147 คน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน