ITA ทต.ดงสมบูรณ์
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.dongsomboon.go.th
 
 
  แนวทางการรับรู้สู่ชุมชน22/2564     แนวทางการรับรู้สู่ชุมชน19/2564     แนวทางการรับรู้สู่ชุมชน20/2564      
 
 
 


ช่วยเหลือผู้ประสบภัย พายุฤดูร้อน 24 มีนาคม 2564...

รณรงค์ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชน ...

การรับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์...

กิจกรรม BIG Cleaning Day 2 ธันวาคม 2563...


ช่วยเหลือผู้ประสบภัย พายุฤดูร้อน 24 มีนาคม 2564...

รณรงค์ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชน ...

การรับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์...

กิจกรรม BIG Cleaning Day 2 ธันวาคม 2563...

โครงการศูนย์ธรรมดำรงธรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ 24 พฤศจิกายน 2563...

วันเด็กแห่งชาติ เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมือง...

ร่วมโครงการกิจอาสา "ทำความดีเพื่อชาติ ศาสกษัตริย์"ทำความสะอาดวัดบ้านดงสรรค์...

โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ณ ศาลาประชาคม บ้านไทยเจริญ หมู่9 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์...
 
 
23 มิ.ย. 2564 แนวทางการรับรู้สู่ชุมชน22/2564
22 มิ.ย. 2564 แนวทางการรับรู้สู่ชุมชน19/2564
22 มิ.ย. 2564 แนวทางการรับรู้สู่ชุมชน20/2564
22 มิ.ย. 2564 แนวทางการรับรู้สู่ชุมชน21/2564
16 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
10 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข็งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนัก...
5 ม.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้าง
9 เม.ย. 2562 ประกาศตรวจรับงานจ้าง
9 เม.ย. 2562 ประกาศตรวจรับงานจ้าง
13 ก.พ. 2563 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9
14 ม.ค. 2563 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6
29 ต.ค. 2562 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4
28 ส.ค. 2562 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1
1 ก.ค. 2562 แบบ บก.01
Loading...
 

ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช. เทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติบัญญัติงบประมาณ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 313124 คน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน