ITA ทต.ดงสมบูรณ์
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.dongsomboon.go.th
 
 
  แผนดำเนินการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564     เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4(เดือน ก.ค. 2563 ถึง ก.ย 2563)      
 
 
 


วันเด็กแห่งชาติ เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมือง...

ร่วมโครงการกิจอาสา "ทำความดีเพื่อชาติ ศาสกษัตริย์"ทำความสะอาดวัดบ้านดงสรรค์...

โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ณ ศาลาประชาคม บ้านไทยเจริญ หมู่9 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์...

กิจกรรม จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ขุดลอกรางระบายน้ำ บ้านดงกลาง หมู่3-4...


วันเด็กแห่งชาติ เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมือง...

ร่วมโครงการกิจอาสา "ทำความดีเพื่อชาติ ศาสกษัตริย์"ทำความสะอาดวัดบ้านดงสรรค์...

โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ณ ศาลาประชาคม บ้านไทยเจริญ หมู่9 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์...

กิจกรรม จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ขุดลอกรางระบายน้ำ บ้านดงกลาง หมู่3-4...

โครงการหนูน้อยน่ารักเข้าวัดทำบุญ...

กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ร.ร.ดงสมบูรณ์...

โครงการแผงลอยสะอาด ตลาดปลาน่าเดิน ปี 2562...

โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...
 
 
9 ก.ค. 2563 รับโอนเพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล
25 ต.ค. 2562 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
22 ก.ค. 2562 ประกาศเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ เรื่อง รับโอนเพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศ...
1 ก.ค. 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
5 ก.พ. 2562 ประกาศเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหาร
9 เม.ย. 2562 ประกาศตรวจรับงานจ้าง
9 เม.ย. 2562 ประกาศตรวจรับงานจ้าง
13 ก.พ. 2563 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9
14 ม.ค. 2563 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6
29 ต.ค. 2562 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4
28 ส.ค. 2562 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1
1 ก.ค. 2562 แบบ บก.01
Loading...
 

ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช. เทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติบัญญัติงบประมาณ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 136767 คน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน