โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.dongsomboon.go.th
 
 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2     ประกาศตรวจรับงานจ้าง      
 
 
 


เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ร่วมกับการไฟฟ้าสาขาอำเภอท่าคันโท ดำเนินการตัดกิ่งไม้ ต้นไม้ที่ทับสายไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์...

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ตำบลดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 2...

เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ได้จัดกิจกรรมโครงการ “อาสาพัฒนาเทศบาล” เนื่องในวันเทศบาล ที่ 24 เมษายน 2562...

เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2562 ...


เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ร่วมกับการไฟฟ้าสาขาอำเภอท่าคันโท ดำเนินการตัดกิ่งไม้ ต้นไม้ที่ทับสายไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์...

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ตำบลดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 2...

เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ได้จัดกิจกรรมโครงการ “อาสาพัฒนาเทศบาล” เนื่องในวันเทศบาล ที่ 24 เมษายน 2562...

เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2562 ...

เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์จัดพิธีมอบวุฒิบัตร ให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2561...

เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 ...

เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ...

เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์แจกผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในเขตตำบลดงสมบูรณ์...
 
 
5 ก.พ. 2562 ประกาศเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหาร
17 ก.ย. 2561 ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์
9 เม.ย. 2562 ประกาศตรวจรับงานจ้าง
9 เม.ย. 2562 ประกาศตรวจรับงานจ้าง
15 ส.ค. 2561 ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
15 ส.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 45184 คน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน