ITA ทต.ดงสมบูรณ์
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.dongsomboon.go.th
 
 เทศบัญญัติตำบลดงสมบูรณ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 ม.ค. 2563    คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทบวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ประจำปี 2563 30
  3 ก.ย. 2562    ประกาศใช้เทศบัญญัติ ๒๕๖๓ 27
  3 ก.ย. 2562    รายละเอียดประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ. ๒๕๖๓ 27
  14 ม.ค. 2562    คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทบวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ประจำปี 2562 30
  1 ต.ค. 2561    ประกาศเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ทต.ดงสมบูรณ์ 96
  1 ต.ค. 2561    รายละเอียดประมาณการรายจ่ายตามแผนงาน ปี พ.ศ.๒๕๖๒ 97
  8 ม.ค. 2561    คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทบวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ประจำปี 2561 30
  12 ม.ค. 2560    คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทบวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ประจำปี 2560 25
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 143738 คน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน