ITA ทต.ดงสมบูรณ์
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.dongsomboon.go.th
 
 แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 พ.ย. 2563    ค่านิยม 11ประการในการปฐิบัติการ 1571
  2 ต.ค. 2562    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 54
  23 พ.ค. 2562    แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ปี 123
แสดงข้อมูล : 3
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 243395 คน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน