ITA ทต.ดงสมบูรณ์
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.dongsomboon.go.th
 
 สภาเทศบาล

   
  นายลำดวน เวียงนนท์  
  ประธานสภาเทศบาล  
   
  นายโลเกศ หินศิลา  
  รองประธานสภาเทศบาล  
นายประดิษฐ์ นาขันที นางดารา จำเริญไกร นางถวิล ชาติทอง นางสาวจุฑามาศ คำสมจิตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขต1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขต1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขต1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขต1
 นายพันดร พิมพ์จำปา นายแสน สมสนุก นายวิไล ราชบัณดิษฐ์ นายไวพจน์ สาย​แสน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขต2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขต2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขต2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขต2
   
  นายยงค์ ศรีษะโคตร นายจักรี คำทองเหลา  
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขต2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขต2  
       
       
       
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 563647 คน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน