ITA ทต.ดงสมบูรณ์
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.dongsomboon.go.th
 
 สภาเทศบาล

   
  นายลำดวน  เวียงนนท์  
  ประธานสภาเทศบาล  
   
  นายแสน  สมสนุก  
  รองประธานสภาเทศบาล  
นางสาวอำไพ  ภูเลื่อนลม นายประดิษฐ์  นาขันที นายสนอง  จันทร์หล้า นายโลเกศ  หินศิลาสภา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขต1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขต1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขต1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขต1
นายยงค์  ศรีษะโคตร นายวิไล  ราชบัณฑิต นายสมัย  บุตรคำ นายสมภพ  พิมพ์จำปา สิบเอกเคน  ผิวแดง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขต2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขต2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขต2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขต2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขต2
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 143725 คน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน