ITA ทต.ดงสมบูรณ์
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.dongsomboon.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 พ.ค. 2563    สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 14
  26 ก.พ. 2563    รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 17
  13 พ.ย. 2562    รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 16
  4 ก.ย. 2562    รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 16
  30 ส.ค. 2562    รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 3 13
  21 ส.ค. 2562    รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 16
  7 ส.ค. 2562    รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 16
  29 พ.ค. 2562    สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 17
  27 มี.ค. 2562    รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 16
  7 ก.พ. 2562    รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 17
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 142947 คน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน