โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.dongsomboon.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่พบประชาชน


วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์โดยนายกิตติธร รัตนวรรณี ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดงสมบูรณ์กล่าวต้อนรับนายพลานุภาพ ธพรคำแพทย์ นายอำเภอท่าคันโท และคณะที่ได้จัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่พบประชาชนที่ศาลาประชาคมบ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมการออกให้บริการจากหน่วยงานราชการและเอกชน เช่น โรงพยาบาลท่าคันโท รพ.สต.ดงสมบูรณ์ ปศุสัตว์อำเภอท่าคันโท กศน.อำเภอท่าคันโท พัฒนาชุมชนอำเภอท่าคันโท วิทยาลัยไทเทคอีสาน และเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ โดยมีประชาชนจากบ้านดงสวรรค์และหมู่บ้านใกล้เคียงมารับบริการ