โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.dongsomboon.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า


วันที่ 11 มีนาคม 2562  เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการนำของ นายกิตติธร รัตนวรรณี ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดงสมบูรณ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ ได้ลงพื้นที่ชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลดงสมบูรณ์ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าแก่ แมว-สุนัข โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม