โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.dongsomboon.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ตำบลดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ,2 ,3 และหมู่ที่ 5


      วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนายกิตติธร รัตนวรรณี ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดงสมบูรณ์พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในชุมชน หมู่ที่ 1,2,3 และหมู่ที่ 5 ตำบลดงสมบูรณ์ โดยมีการมอบสังกะสีมุงหลังคาและตะปูให้กับบ้านเรือนที่เสียหายจำนวน 6 ราย  

1.นางบังอร นาขันที  2.นางเปลี่ยนสี อำไพร 3.นางทองสุข อาจเอี่ยม 4.นายทองคำ  ฉายแสง  5.นางสาคร  จิตรแสง 6.นายอาจ กาบพิลา