โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.dongsomboon.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562


          วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันเก่าแก่ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยจัดงานในครั้งนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น ขบวนฟ้อนรำ ขบวนแห่บั้งไฟ และการจุดบูชา