โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.dongsomboon.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562


วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยการนำโดย นายกิตติธร รัตนวรรณี ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดงสมบูรณ์ ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่พ่นหมอกควันและแจกทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายและป้องกันไข้เลือดออก ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 ระหว่าง วันที่ 24 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2562