โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.dongsomboon.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการถวายเทียนพรรษา ปี 2562


วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. กองการศึกษา เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์  อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นายกิตติธร รัตนวรรณี ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดงสมบูรณ์ จัดโครงการถวายเทียนพรรษา  ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วมงานประเพณีฯ เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย