โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.dongsomboon.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ออกบริการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในเขตพื้นที่เพื่อป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ


ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ออกบริการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในเขตพื้นที่เพื่อป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ