โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.dongsomboon.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรม ปกป้องสถาบัน และ โครงการถนนสะอาด


นำโดย นาย อรุณ ภูผิวผา นายกเทศมนตรีตำบลดงสมบูรณ์  คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ได้จัดกิจกรรมโครงการปกป้องสถาบันสำคญของชาติ มีกิจกรรม  สร้างความสามัคคี สมานฉันท์  ได้รับความร่วมมือจาก ปกครองหมู่1-2. ร่วมกับ. อสม.  รพสต.   และประชาชนในเขตตำบลดงสมบูรณ์. ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าหมู่บ้าน. รอบๆบริเวณสระหนองโจดและรอบหมู่บ้าน. เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. รัชการที่10. และขับเคลื่อนโครงการถนนสะอาด ตามค่านิยม 11 ประการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์