โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.dongsomboon.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)


วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์  นำโดยนายอรุณ  ภูผิวผา  นายกเทศมนตรีตำบลดงสมบูรณ์ นางปริญา บาลนาคม ปลัดเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์   พร้อมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม