ITA ทต.ดงสมบูรณ์
ผลงานดีเด่น
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
ร้องเรียนการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.dongsomboon.go.th
 
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  12 เม.ย. 2567    แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 แนบภาคผนวก 27
  23 พ.ค. 2566    ประกาศเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ กรณีอำนาจผู้บริหาร 80
  23 พ.ค. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 15
  24 ต.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 94
  26 ต.ค. 2564    ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 337
  1 มิ.ย. 2563    ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม(ฉบับที่2) 345
  17 ก.พ. 2563    ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม(ฉบับที่1) 283
  6 ม.ค. 2563    รายละเอียดแผนพัฒนท้องถิ่น 2561-2565 297
  1 ก.ค. 2562    ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 276
  17 พ.ย. 2559    ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 314
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3730851 คน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน