โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.dongsomboon.go.th
 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 57632 คน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน