ITA ทต.ดงสมบูรณ์
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
ร้องเรียนการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.dongsomboon.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์
    รายละเอียดข่าว :

ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่ววยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    เอกสารประกอบ : ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2976440 คน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน