ITA ทต.ดงสมบูรณ์
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.dongsomboon.go.th
 
 สำนักปลัด
 
           

 


   
 

นางกฤษฎารัตน์  ภูคงคา

หัวหน้าสำนักปลัด  รักษาราชการแทน

 
  ปลัดเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์  
   
  นางกฤษฎารัตน์  ภูคงคา  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
นายขรรค์ชัย  หันจรัส นายบัววร  บุตรคำ นางสาววราพร  สิงขรเขต
นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักพัฒนาชุมชน
จ่าเอกวินัย  ภูปา นายวราสิน  ศรีสุธรรม นางสาวอัญชุลี  มาสูงเนิน
เจ้าพนักงานป้องกันฯ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานธุรการ
นายอุทัยวุฒิ  โสดากุล น.ส.จิรวรรณ์  นาขันที น.ส.ไอริณ  อุ่นคำ
พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยบุคลากร ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวินัย  ครองยุทธ นายคันชิต ราชบัณดิษฐ์ นายสุวรรณ  ภิญญะชาติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถ EMS
นายชาติชาย  ภูหัวดอน นายอ่อนจันทร์  นนยะโส นายตึ๋ง  ผาสุก
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป พนักงานขับรถบันทุกน้ำ
 
นางอังคนาง  วงค์สวัสดิ์   นายนวน  อินเอี่ยม
จ้างเหมาบริการ   จ้างเหมาบริการ
 
นายณรงค์ฤทธิ์  วงค์คำจันทร์ นายกัณหา  วงค์คำจันทร์ นายณรงค์ฤทธิ์  วงค์คำจันทร์
ภารโรง จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 440693 คน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน