ITA ทต.ดงสมบูรณ์
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
ร้องเรียนการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.dongsomboon.go.th
 
 สำนักปลัด
 
           

 


   
 

นางปริญญา  บาลนาคม

 
  ปลัดเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์  
   
  นางกฤษฎารัตน์  ภูคงคา  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
นายบัววร  บุตรคำ นายขรรค์ชัย  หันจรัส   -(ว่าง)-
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักพัฒนาชุมชน
จ่าเอกวินัย  ภูปา นางสาวอัญชุลี  มาสูงเนิน นายวราสิน  ศรีสุธรรม
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
 

 
  -(ว่าง)-  
  นักวิชาการสาธารณสุข  
นายวินัย ครองยุทธ นางสาวจีรวรรณ  นาขันที นายอุทัยวุฒิ  โสดากุล
ผู้ช่วย จพง.ป้องกันฯ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล พนักขับรถยนต์(ทักษะ)

นางสาวไอริณ  อุ่นคำ นายคันชิด  ราชบัณดิษฐ์ นายสุวรรณ  ภิญญะชาติ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์ EMS
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2976498 คน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน