โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.dongsomboon.go.th
 
 สำนักปลัด
 
           

 


   
  นายกิตติธร  รัตนวรรณี  
  ปลัดเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์  
   
  นายสมศักดิ์  กีรตินันท์กูล  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
นายขรรค์ชัย  หันจรัส นายบัววร  บุตรคำ นางสาววราพร  สิงขรเขต
นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักพัฒนาชุมชน
จ่าเอกวินัย  ภูปา นายวราสิน  ศรีสุธรรม นางสาวอัญชุลี  มาสูงเนิน
เจ้าพนักงานป้องกันฯ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานธุรการ
นายฉันทวิชญ์  ภูสง่า น.ส.จิรวรรณ์  นาขันที น.ส.ไอริณ  อุ่นคำ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ผู้ช่วยบุคลากร ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวินัย  ครองยุทธ นายอุทัยวุฒิ  โสดากุล นายสุวรรณ  ภิญญะชาติ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถ EMS
นายชาติชาย  ภูหัวดอน นายอ่อนจันทร์  นนยะโส นายตึ๋ง  ผาสุก
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานขับรถดับเพลิง
นางอังคนาง  วงค์สวัสดิ์ นายรณรงค์  ศรีโบราณ นายนวล  อินเอี่ยม
จ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างทั่วไป จ้างเหมาบริการ
 
นายวรวิทย์  ฉายแสง นายกัณหา  วงค์คำจันทร์  
จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ  
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 14076 คน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน