โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.dongsomboon.go.th
 
 กองการศึกษา
 
           

 


   
  นางสาวประวีณา  ปึ้งตาเณร  
  นักวิชาการศึกษา
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
นางสาวประวีณา  ปึ้งตาเณร นายวิชัย  กันยา นายอดิสรณ์  อุตโรกุล
นักวิชาการศึกษา นักสันทนาการ เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง ว่าง
    นางบัวผัน  สายกองคำ
    ครู
นางณัฐนันท์  พรหมเสนา นางธัญย์ณทีพร  เนื่องกัลยา
ครู ครู
น.ส.มะลิวัลย์  โพธิ์นาง น.ส.วรรวิสา  พิมพ์มีลาย
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
น.ส.พรทิพย์  โคตหลักคำ น.ส.วิภาภรณ์ ปัญหาเสนา
จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ
 
น.ส.สุกัญญา  ทองชา น.ส.ศิริธร พรฆัง  
จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 57641 คน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน