ITA ทต.ดงสมบูรณ์
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
ร้องเรียนการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.dongsomboon.go.th
 
 กองการศึกษา
 
           

 


   
  นางสาวประวีณา  ปึ้งตาเณร  
 

นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

กองการศึกษา

 
นางสาวประวีณา  ปึ้งตาเณร นายวิชัย  กันยา นายอดิสรณ์  อุตโรกุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นักสันทนาการชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ว่าง
นางณัฐนันท์  พรหมเสนา   นางบัวผัน  สายกองคำ
ครู   ครู
   
   
   
น.ส.มะลิวัลย์  โพธิ์นาง น.ส.วรรวิสา  พิมพ์มีลาย
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
น.ส.ลัดดาวัลย์  จันทร์แผง น.ส.วิภาภรณ์ ปัญหาเสนา
จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ

น.ส.สยามล  พิมพ์ศรี น.ส.รัตนา  พิบูลย์  น.ส.วราคำ  โคตรสมบัติ
จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ

 
น.ส.อรวรรณ  จรแก้ว น.ส.ปีรนา  กางอันเดช   
จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ  
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2976493 คน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน